වර්ෂාව හේතුවෙන් උතුරේ 3000 කට ආසන්න පිරිසක් පීඩාවට.

0
29

උතුරු පළාතට ඇදහැලෙන වර්ෂාව හේතුවෙන් උතුරු පළාතේ පවුල් දහසකට ආසන්න පුද්ගලයින් 3000 කටආසන්න පිරිසක් පීඩාවන්ට පත්ව ඇති බවට ආපදා කලමනාකරන නිලධාරී කාර්යාල පවසයි.

වර් ෂාව හේතුවෙන් වැඩිම පිරිසක් පීඩාවන්ට පත්ව ඇත්තේ කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රීක්කයේ වන අතර කිලිනොච්චිය ඉරණමඩු ජලාශයේ සියලුම වාන් දොරටු විවෘර්ත කිරීම හේතුවෙන් වාන් ජලය නිසාවෙන් ගංවතුර තත්වයක් ඇතිව තබේ.

එමෙන්ම යාපනයේ පේදුරුතුඩුව, චාවකච්චේරි, සන්දිලිප්පායි, උඩුවිල්, නල්ලූර්, මරදන්කේනී සහ කෝපායි යන ප්‍රදේශයන්හීද පවුල් 400 කට ආසන්න පුද්ගලයින් 1200 ක් පමණ පීඩාවන්ට පත්ව ඇත.

The post වර්ෂාව හේතුවෙන් උතුරේ 3000 කට ආසන්න පිරිසක් පීඩාවට. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here