බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සලයෙන් පාරිසරික වාර්තා­වක්

60
18 සැප්තැම්බර්, 2021

මෙම වාර්තාවට අනුව ලොව පුරා වෙසෙන තරුණ තරුණියන්ගෙන් 75%ක් තමා අවට ප්‍රජාව තුළ සිදුවන දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අදාළව නිසි පියවර ගැනීම සඳහා අවශ්‍යය කුසලතාවන්ගෙන් හා හැකියාවන්ගෙන් සමන්විත වන නමුත්, 69 % ක් කිසිදු අවස්ථාවක දේශගුණික ක්‍රියාකාරකම්වලට සහභාගී වී නොමැත.

දේශගුණික විපර්යාසයන් ලොවට බලපා ඇති ප්‍රධානතම තර්ජනයක් ලෙස ලොව පුරා වෙසෙන බහුතරයක් තරුණ තරුණියන් ඒකමතිකව පිළිගන්නා නමුත්,ඒ වෙනුවෙන් සාර්ථකව යමක් කිරීමට හෝ ශක්තිමත් හඬක් නැගීමට ඔවුන්ට ඇති අවස්ථා සීමිත බව British Council විසින් 2021සැප්තැම්බර් 9 වැනි දා එළිදැක්වුණු සුවිශේෂී වාර්තාවක් මඟින් අනාවරණය කෙරිණි.

බ්‍රසීලය, ඉන්දියාව, කෙන්යාව, ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් රාජධානිය ඇතුළු රටවල් 23 ක,වයස අවුරුදු 18-35 අතර තරුණ තරුණියන් 8,000 කගේ අදහස්, අත්දැකීම් සහ අභිලාෂයන් යොදාගනිමින් සැකසුණු’ගෝලීය තරුණ ලිපි වාර්තාව’ ප්‍රධාන කොටගත් සුවිශේෂී ක්‍රමවේදයක් හරහා දේශගුණික විපර්යාසයන් පිළිබඳව තාරුණ්‍යයේ දැක්ම කුමක්ද යන්න පිළිබඳව විමසීමක් සිදු කෙරුණි. එමගින් දේශගුණික විපර්යාසයන් පිළිබඳවරටවල් 23ක තරුණතරුණියන්ගේ වටිනා අදහස් ලොවට හෙළි කිරීමට හැකි විය.

2021 වසරේ ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා කාලවකවානුව තුළ සිදුකෙරුණු මෙම පර්යේෂණය British Council හි දේශගුණික සම්බන්ධතා (The Climate Connection )වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරුණු අතර, එහි අරමුණ වූයේ දේශගුණික විපර්යාසයන් ආශ්‍රිත අභියෝගයන්ට මුහුණ දීම සඳහා ලොව පුරා ජනතාව ඒකරාශීකර ගැනීමයි.

The article first published on silumina.lk ⋆෴⋆