ජපානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපනයට සහාය

63
ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති අකිර සුගියාමා ( Akira Sugiyama) මහතා හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අතර හමුවක් ඊයේ (22)  දින බත්තරමුල්ල, ඉසුරුපාය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ දී සිදු විය.
 
ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජපන් භාෂා අධ්‍යයන අවස්ථා වැඩි කිරීම, තොරතුරු තාක්ෂණික සහාය, කෘෂිකර්ම තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම පිළිබඳ ව මෙහි දී වැඩිදුර සාකච්ඡාවට බඳුන් විය.
 
දැනට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක ජපන් භාෂා පාඨමාලා, උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට වඩ වඩාත් ළඟාකර දීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව හා ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත University of Tokyo සමඟ ඒකාබද්ධ ව කටයුතු කිරීම, ජපාන ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්වයට වසර 70ක් පිරීම නිමිත්තෙන් දෙරට අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා තර කරමින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ජපන් භාෂා උපාධියක් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළ,
 
යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම අංශයට තාක්ෂණික සහය ලබා දෙමින් වියළි කලාපයේ කෘෂිකර්මාන්තයට සහාය ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළ,
 
ආබාධිත දරුවන්ගේ සුබසිද්ධිය තකා වන වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරමින් ‍එහි ආදර්ශ ව්‍යාපෘතිය පිළියන්දල ‍හර්මන් මයිනර් විද්‍යාලය තුළ ආරම්භ කිරීම,
 
ජපන් භාෂාව උගත් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ජපානයේ රැකියා අවස්ථා හා ප්‍රමුඛතා වැඩි වශයෙන් ලබා දීම,
 
උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට තොරතුරු තාක්ෂණ සහාය ලබාදීම, ඇතුළු ක්‍රියාමාර්ගයන් පිළිබඳ ව මෙහිදී සාකච්ඡාවට බඳුන් විය.
 
ජපාන තානාපති කාර්යාලයේ කවුන්සිලර්, කවකාමි (Mr.Kawakami), ලේකම් ඔසාකි (Mr.Osaki) යන මහත්වරු මෙම අවස්ථාවට එක් වූහ.
 

The article first published on dinamina.lk ⋆෴⋆