ලබන 21 දා පාසල් එන්න ගුරු සංගම් 10ක් සූදානම්

38

උපාධිධාරි සංගම් කිහිපයකත් සහාය

ගුරු විදුහල්පති වර්ජනය නොසලකා 21 වැනිදා සිට ඉගැන්වීම් කටයුතුවල නියැළීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන අධ්‍යාපන සේවා සංගමය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පුරෝගාමී ගුරු සංගමය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ගුරු සංගමය ඇතුළු අධ්‍යාපන සේවා සංගම් 10ක් සූදානම් වෙයි.

දරුවන් 200ට වඩා අඩුවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන පාසල් 21 දා ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වීමට සූදානම් බව එම සංගම්වල නියෝජිතයෝ පවසති.

එක දිගට පාසල් වසාදැමීම නිසා ගැටලු රැසක් නිර්මාණය වී තිබෙන නිසා ගුරු-විදුහල්පති වර්ජනය නොතකා 21 දා සිට ක්‍රමයෙන් පාසල් ආරම්භ කිරීම⁣ට රජය තීරණය කර ඇත.

වර්ජනයට සහය නොදක්වන නියෝජිතයෝ 21දා සිට පාසල් අධ්‍යාපනය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්ව සිටින අතර මේ සඳහා උපාධිධාරී සංගම් කිහිපයකද සහයෝගයද පළවී ඇතැයි ශ්‍රි ලංකා පොදුජන අධ්‍යාපන සේවා සංගමයේ සභාපතිනි වසන්තා හඳපාන්ගොඩ මහත්මියද සඳහන් කළාය.

ශිරාන් රණසිංහ

The article first published on dinamina.lk ⋆෴⋆