කළුගල්-වැලි-පස්-මැටි කැණීමට හා ප්‍රවාහනයට අලුත් චක්‍රලේඛයක් එයි

48
Author(s): 
නුවන් කොඩිකාර

කළුගල්, වැලි, පස් හා මැටි කැණීම, ප්‍රවාහනය සහ වෙළෙඳාමේදී පරිසරය සුරැකීම අනිවාර්ය කරමින් නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කෙරේ.

ජනාධිපති ලේකම් පී. බී. ජයසුන්දර මහතාගේ අත්සනින් යුතුව එම චක්‍රලේඛය සියලු අමාත්‍යාංශ, රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සහ සියලු රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත යොමු කර ඇත. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සඳහා භාවිතා කරන ඛනිජ කැණීම ප්‍රවාහනය සහ වෙළෙඳාම පිළිබඳ කාර්ය සංග්‍රහය සඳහා ඇමැති මණ්ඩලය අනුමැතිය දී ඇති හෙයින් කළු ගල්, වැලි, පස්,බොරළු හා මැටි කැණීම ප්‍රවාහනය හා වෙළෙඳාම ක්‍රමවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර නොපමාව ගත යුතු බවද ජනාධිපති ලේකම්වරයා එම චක්‍රලේඛය මඟින් දැනුම්දී තිබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ මහජන විරෝධතා කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතු බවත් මේ සඳහා දිස්ත්‍රික් හා ජාතික වශයෙන් පිහිටුවා ඇති අධීක්ෂණ කමිටු නොපමාව රැස්වී අවශ්‍ය තීරණ ගත යුතු බවත් එම චක්‍රලේඛයේ දැක්වේ. මේ අතර එම ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනවලින් සහයෝගය ලබා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළක් පරිසර අමාත්‍යාංශය සිදු කළ යුතු බවත්, ඒ සඳහා යම් ආයතනයක් සහයෝගය ලබා නොදෙන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ පූර්ණ වාර්තාවක් තමා වෙත සපයන ලෙසත් ජනාධිපති ලේකම්වරයා එම චක්‍රලේඛයෙන් වැඩි දුරටත් දැනුම්දී ඇත.

කැණීම් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට පෙර අදාළ සියලුම රාජ්‍ය ආයතන වෙනුවෙන් ගාස්තු අයකිරීම භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය මඟින් කරන අතර එම මුදල් පරිසර අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති අනුමත අය ශීර්ෂයක් වෙත බැර කළ යුතුය. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සඳහා භාවිතා කරන ඛනිජ කැණීම්, ප්‍රවාහනය සහ වෙළෙඳාම පිළිබඳ කාර්ය සංග්‍රහය මඟින් නියම කර ඇති ගාස්තු හැර, මීට අදාළව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ එකඟතාවක් නොමැතිව වෙනත් ගාස්තු පැනවීම හෝ ගාස්තු සංශෝධනය නොකළ යුතු බව චක්‍රලේඛයේ සඳහන් කර තිබේ.

The article first published on dinamina.lk ⋆෴⋆