ඩීමෝ වෙතින් දේශීය කිරි කර්මා­න්තය නඟා­සි­ටු­වී­මට වීරා හඳුන්වා දෙයි

42
16 ඔක්තෝබර්, 2021

 ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම විවිධාංගීකරණය වූ සමාගමක් වන ඩීමෝ වසර ගණනාවක් සිට දේශීය කෘෂි කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනය වෙනුවෙන් විශාල මෙහෙවරක් සිදු කර ඇත. විශේෂයෙන්ම දේශීය ගොවීන්ට සිය ආදායම් මාර්ග වර්ධනය කරගත හැකි වන අයුරින් ඔවුන්ගේ විවිධ කාර්යයන් ආශ්‍රිත ඵලදායීතාවය ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා වූ නිෂ්පාදන හා සේවා හඳුන්වා දීම කෙරෙහි ඩීමෝ ඉහළ අවධානයක් යොමු කරමින් සිටීයි.

මෙම ගමන් මගෙහි තවත් එක් සාර්ථක අදියරක් පසු කරමින් ඩීමෝ හි අනුබද්ධිත සමාගමක් වූ ප්ලාන්ට්සීඩ්ස් සමාගම කිරි ගවයින්ගේ ආහාරය සඳහා සුදුසු බඩඉරිඟු ප්‍රභේදයක් වන වීරා හඳුන්වා දීම පසුගියදා සිදු කෙරිණි. ගුණාත්මක බවෙන් ඉහළ සත්ව ආහාර සඳහා වෙළඳපොල ඉල්ලුමක් තිබුනද එහි හිඟතාවයක් පවතී. නවතම වීරා හඳුන්වා දී ඇත්තේ මෙම ගැටලුවට පිළියමක් වශයෙන් ය. කිරි ගවයින්ගේ කිරි නිෂ්පාදන ධාරිතාවය වර්ධනය කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පෝෂණීය ශාකයක් ලෙස “වීරා”හදුන්වා දිය හැක.

ප්ලාන්ට්සීඩ්ස් යනු දේශීය වෙළෙඳ පොළ වෙත දෙමුහුම් බීජ සපයන්නෙකි. තවද කොමඩු දෙමුහුම් බීජ කාණ්ඩයේ වෙළෙඳපොළ ප්‍රමුඛයා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන විශාලතම වී බීජ සැපයුම්කරුවා වෙයි.

 

The article first published on silumina.lk ⋆෴⋆