‌අද කොවිඩ් එන්නත ලබාදෙන ස්ථාන

27

එන්නත ලබානොගත් අයට දැනුම්දීමක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය මර්දනය කිරීම සදහා රජය විසින් ගෙන යන එන්නත්කරණය කිරීමේ වැඩසටහනට අනුව අද (16) දිනයේ ද ස්ථාන කිහිපයකම එම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වේ.

එය සෞඛ්‍ය අංශවල උපදෙස් මත එම වැඩසටහන් සිදුකෙරෙනු ඇත.

ඒ අනුව මධ්‍යස්ථාන 188කදි කොවිඩ් එන්නත ලබාගත හැකි වේ.

The post ‌අද කොවිඩ් එන්නත ලබාදෙන ස්ථාන appeared first on Aruna.