බුද්ධිමත් බ්‍රිතාන්‍යයන් ගුවන් යානා වෙනුවට දුම්රියට මාරු වෙයි.

24

කරන ලද නව සමීක්‍ෂණයකින් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ ජර්මනියේ 45% ක් සහ ප්‍රංශයේ 40% ක් සමඟ සංසන්දනය කළ විට බ්‍රිතාන්‍යයන්ගෙන් 57% ක් තම ප්‍රවාහන ක්‍රමය වඩාත් පරිසර හිතකාමී විකල්පයක් ලෙස වෙනස් කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටින බවයි.

බ්‍රිතාන්‍යයන් පැහැදිලිවම යුරෝපීය සගයන්ට වඩා සාරධර්ම පදනම් කරගත් සංචාරක තේරීම් සිදු කරන අතර, මෙම ගිම්හානයේ අධික වර්ෂාව සහ ගංවතුර අනාගතයේදී මහාද්වීපයේ ආකල්ප කෙරෙහි බලපානු ඇත්දැයි සොයා බැලිය යුතුය. CO2 සහ දුම්රියේ ගමන් කිරීමේ කාලය ඉතිරි කිරීම මෙහි දැකිය හැකිය.

සමීක්‍ෂණයට භාජනය වූ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයින්ගෙන් 45% ක්ම කියා සිටියේ මිල ගණන් අඛණ්ඩව පැවතීම සඳහා ගුවන් ගමන් වලට වඩා  දුම්රිය තෝරා ගත යුතු බවයි, මිල ගණන් අඛණ්ඩව පැවතීම ටිකට් මිල ගණන් පියාසර කිරීමට වඩා ලාභදායී නම් 49% ක් පමණ දුම්රිය ගමනට මාරු වීමට වැඩි ඉඩක් ඇත.

 

The post බුද්ධිමත් බ්‍රිතාන්‍යයන් ගුවන් යානා වෙනුවට දුම්රියට මාරු වෙයි. appeared first on Lanka News Column.